АВЕТА-електронна сортировъчна машина за салатни краставици, тип E8

Четириъгълна машина с транспортна лента от лявате или дясната страна. С която краставиците се сортират максимално в 7 теглови категории. От транспортната лента до същинската лента височината на падане е само 4 см. Мащината е така конструирана, че краставиците да не могат да паднат. С помощта на усъвършенствана система от ротиращи плоскости краставиците, щом стигнат до съответстващият на тегловата им категория събирателен съд, биват избутвани от транспортна лента без значително падане в съответният събирателен съд.

ВИСЕР-ОПОРА ООД 2017