Садачки за картофи

САДАЧКИ ЗА КАРТОФИ И ЛУК

Системата на тази картофосадачка позволява при неоразмерен посадъчен материал избягване на дублиране или пропуски. Това се постига чрез верига с прикачени към нея лопатки (фиг. 1), които загребват един или два картофа (вторият картоф е излишен). В горно хоризонтално положение на веригата (фиг. 2) излишния картоф изпада от лопатката и се връща в бункера.
 
стр. [1]
ВИСЕР-ОПОРА ООД 2017